T&O
ZelfHulp

begin
hulpvragers
download

nieuw:
Sexpertise Online!

hulpverleners
de makers

links

contact


made by:
T&O
T&O ZelfHulp één programma, veel onderwerpen

T&O ZelfHulp is niet een verzameling losse programma's
over allerlei verschillende onderwerpen.

T&O ZelfHulp is één programma dat ontwikkeld is als "werkomgeving"
waarbinnen allerlei verschillende onderwerpen behandeld worden.

Hier geven we alvast een vluchtige indruk van T&O ZelfHulp.

In het programma kun je er eenvoudig voor kiezen om een
bepaald onderwerp (bijvoorbeeld een relatie-onderzoek of
een droom-onderzoek) te gaan doen.


De meeste onderwerpen beginnen met een menu waaruit je
een bepaald onderdeel van het onderwerp kunt kiezen.


Elk onderwerp is zo uitgewerkt dat je stap voor stap langs
informatie en vragen geleid wordt. Heen en weer wandelen
door het onderwerp gebeurt door de onderstaande knoppen
Vorig Venster en Volgend Venster aan te klikken:


Meestal begint een onderwerp met uitleg over de manier
waarop het onderwerp is uitgewerkt. Soms wordt aangegeven
wanneer het verstandig(er) zou zijn om een persoonlijk gesprek
aan te vragen met een hulpverlener:


Als een onderwerp heel uitgebreid is uitgewerkt, is het
vaak mogelijk om in het begin bepaalde onderdelen te
kiezen die je eerst wilt doen. Bij het invoeren van
een droom is het bijvoorbeeld handig om eerst die delen
van de droom te behandelen die het meeste indruk gemaakt
hebben:


In elk onderwerp worden allerlei vragen gesteld, bijvoorbeeld
vragen waarop je zelf het antwoord kunt intypen in je eigen
woorden:

Het is mogelijk dat in een onderwerp met een vervolgvraag
wordt gereageerd op wat je hebt ingetypt.

Een ander soort vraag is die waarbij maar één antwoord
gekozen kan worden, bijvoorbeeld:


Ook zijn er vragen waarbij meerdere antwoordmogelijkheden
gekozen kunnen worden:


Op grond van de gekozen antwoordmogelijheden worden dan
vaak specifieke vervolg-vragen gesteld. Ook kun je specifieke
informatie krijgen die samenhangt met je antwoorden.

Als onderdeel van een onderwerp kan er ook wel eens een
grondig onderzoek gedaan worden naar bepaald gebieden,
bijvoorbeeld welke gevoelens je hebt ten aanzien van je
relatie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door precies aan te
geven hoe sterk bepaalde gevoelens tav de relatie zijn:


De meeste onderwerpen monden uit in een overzicht van
de behandelde vragen en antwoorden, wat dan eventueel
is af te drukken.
Dat overzicht kun je ook op verschillende manieren nog
weer per onderdeel bekijken (en eventueel aanpassen):


Bij bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld droom-onderzoek)
is het mogelijk om een hele reeks onderzoeken te doen:
in de loop van de tijd kun je allerlei dromen invoeren.
T&O ZelfHulp biedt mogelijkheden om deze reeksen dromen
zelf te kunnen "ontcijferen" door zelf allerlei selecties
en combinaties van de gegevens te maken.
Bij een reeks dromen kun je zo bijvoorbeeld alleen de nachtmerrie-
achtige dromen selecteren en dan bijvoorbeeld zien welke personen
daar vaak in voorkomen en in welke omgevingen deze dromen zich vaak
afspelen. Of je selecteert bijvoorbeeld op de belangrijkste persoon
in je dromen die sympathiek is en je gaat kijken op welke plaatsen de
dromen waarin sympathieke hoofdpersonen voorkomen, zich afspelen:


Je kunt het programma ophalen via: Download ZelfHulp

Voor uitgebreide help-informatie voor het gebruik van T&O ZelfHulp,
klik op: T&O ZelfHulp HELP

Op de volgende pagina geven we informatie voor hulpverleners
die zelf een onderwerp willen uitwerken.


begin - hulpvragers - download - hulpverleners - makers - links - contact

made by
T&O Software