T&O
ZelfHulp

begin
hulpvragers
download

nieuw:
Sexpertise Online!

hulpverleners
de makers

links

contact


made by:
T&O
Informatie voor hulpverleners

Deze pagina bevat informatie over het T&O ZelfHulp programma.

Deze informatie is vooral bedoeld om een eerste indruk te
geven van T&O Zelfhulp als werkomgeving voor hulpverleners
die zelf een onderwerp willen uitwerken.

T&O ZelfHulp is ontwikkeld door:
Randy van der Heide (programma ontwikkeling)
en Otto B. Wiersma (concept & realisatie, © T&O Software)
Verschillende mogelijkheden die het programma biedt,
zijn ook geïnspireerd door Louis Sommeling, die beschouwd
mag worden als één van de eerste hulpverleners in Nederland
die goede mogelijkheden zag en aangreep voor een inhoudelijke
rol van computer-programma's in de geestelijke gezondheidszorg
Programma's van Louis Sommeling als Droomanalyse en Sexpertise
komen ook als onderwerp in T&O ZelfHulp terug.

Hieronder is steeds sprake van "hulpverlener" en "hulpvrager".
De hulpverlener is degene die een onderwerp ontwerpt
en uitwerkt.
Een "onderwerp" is bijvoorbeeld "droomonderzoek" of "fobie".
De hulpvrager is degene die later dit onderwerp zal gaan
"doen" - het doen van een onderwerp noemen wij "onderzoek".

De hulpverlener die een onderwerp wil invoeren in T&O Zelfhulp,
werkt binnen het onderstaande hulpverlener-venster:In dit hulpverlener-venster is het onderwerp stap voor stap
uit te werken en worden de verbanden tussen de verschillende
onderdelen van het onderwerp gelegd.
Elk onderwerp is opgesplitst in een aantal samenhangende
vensters die stap voor stap gepresenteerd zullen worden
aan de hulpvragers die een onderzoek zullen gaan doen met het onderwerp.
De hulpverlener kan bepalen wat in elk venster getoond wordt
aan de hulpvrager.
Daarbij heeft de hulpverlener de keuze uit (combinaties van):
- informatie-tekst
- open vragen (waarbij de hulpvrager vrij gegevens kan intypen)

- éénkeuze-vragen (waarbij de hulpvrager uit meerdere antwoord-
  mogelijkheden één keuze moet maken)
- meerkeuze-vragen (waarbij de hulpvrager uit meerdere antwoord-
  mogelijkheden meerdere keuzen kan maken)
- gebieds-vragen (onderzoeks-instrument waarbij over meerdere
  gebieden een onderzoek kan worden gedaan door over
  een reeks aspecten te scoren op een schaal)


De hulpverlener kan eigen aspect-reeksen en schalen ontwerpen:
 
Bij het onderzoek van een aantal gebieden wordt de hulpvrager
gevraagd om op de door de hulpverlener zelf ontworpen aspect-reeks
en schaal te scoren. Het programma biedt de mogelijkheid om onder
meer de correlaties te berekenen van de gebieden waarop gescoord is.

Het ZelfHulp programma bevat ook een groot aantal mogelijkheden
om te verwijzen naar wat de hulpvrager eerder invoerde (gemaakte
keuzen of antwoorden op open vragen) en om berekeningen uit te voeren
over wat door de hulpvrager werd gekozen of ingetypt.

De berekeningen zijn uit te voeren over door de hulpvrager
ingetypte waarden, maar ook over waarden die door de hulpverlener
tevoren zijn toegekend aan bepaalde antwoordmogelijkheden.
Berekeningen en verwijzingen naar uitkomsten van berekeningen zijn:
- antwoord (het in de informatietekst "citeren" van een eerder gegeven antwoord)
- som (optelling van waarden)
- gemiddelde (gemiddelde van waarden)
- dimensie (berekening met index-waarden van antwoordmogelijkheden)
- percentage (bv gekozen antwoordmogelijkheden over een reeks onderzoeken)
- correlatie (samenhang van gebieden)
De berekeningen zijn niet alleen binnen één onderzoek uit te voeren,
maar kunnen ook betrekking hebben op een grote reeks onderzoeken
die door een hulpvrager zijn gedaan met een bepaald onderwerp.
Bijvoorbeeld: droomonderzoek wordt echt spannend als iemand in de
loop van een langere tijd een hele reeks dromen heeft ingevoerd.
Het ZelfHulp programma biedt veel mogelijkheden om ook zo'n reeks
dromen te onderzoeken aan de hand van "reeks-berekeningen".
Ook beschikt de hulpvrager bij het doen van een onderzoek over
mogelijkheden om (bv via een knop "Geschiedenis") terug te halen
wat bij de eerdere onderzoeken door hem/haar was gekozen of
ingevuld bij een bepaalde vraag.
Voor het terughalen van de gegevens van de reeks eerdere onderzoeken
is een handig instrument ontwikkeld: de mogelijkheid om op
specifieke vragen en bijbehorende antwoorden een selectie
te maken van de bijbehorende onderzoeken en daarvan dan combinaties
van andere vragen en antwoorden uit het onderzoek te laten zien.
Bij een reeks dromen kun je zo bijvoorbeeld alleen de nachtmerrie-
achtige dromen selecteren en dan bijvoorbeeld zien welke personen
daar vaak in voorkomen en in welke omgevingen deze dromen zich vaak
afspelen. Of je selecteert bijvoorbeeld op de belangrijkste persoon
in je dromen die sympathiek is en je gaat kijken op welke plaatsen
de dromen waarin sympathieke hoofdpersonen voorkomen, zich afspelen:


In het ZelfHulp programma zijn ook al de eerste stappen gezet
om het programma inhoudelijk te kunnen laten reageren op datgene
wat door de hulpvrager in eigen woorden wordt ingetypt.
Een verwijzings-functie maakt het mogelijk op grond van het voorkomen
van bepaalde trefwoorden of stukjes test door te linken naar
specifieke vragen die samenhangen met die trefwoorden of stukjes tekst.

De hulpverleners die een onderwerp uitwerken, ontvangen een
uitgebreide van index voorziene HELP informatie-tekst
die bij het ZelfHulp programma geïnstalleerd kan worden om
te raadplegen terwijl een onderwerp wordt uitgewerkt.

Als je als hulpverlener een onderwerp wilt uitwerken met T&O ZelfHulp,
kan het onderwerp op twee manieren aangeboden worden:
- gratis (het onderwerp is door elke hulpvrager te downloaden)
- tegen betaling (het onderwerp wordt alleen toegestuurd aan
  de hulpvrager na betaling van een (klein!) bedrag
Ook is het mogelijk om twee versies te maken van een onderwerp:
een beknopte versie (die gratis is op te halen) en een uitgebreide
versie (die alleen tegen betaling is te krijgen).
Aan hulpverleners die zich aanmelden voor de uitwerken van een onderwerp,
geven we een gedetailleerde uitleg van de wijze waarop we dit organiseren.

Als je als hulpverlener een onderwerp wilt uitwerken met T&O ZelfHulp,
stuur dan een email met daarin je naam, waar je werkzaam bent (geweest),
welk onderwerp (of welke onderwerpen) je wilt uitwerken en tegen welke
(bv specifiek therapeutische) achtergrond je het onderwerp uitwerkt.
Wij sturen dan informatie toe over de manier waarop je toegang kunt
krijgen tot de mogelijkheden om in T&O ZelfHulp onderwerpen uit te
werken, nog wat extra hints daarvoor en informatie hoe je het
uitgewerkte onderwerp kunt opsturen om op de ZelfHulp site ter beschikking
van de hulpvragers te kunnen stellen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen: vraag/opmerking pagina.begin - hulpvragers - download - hulpverleners - makers - links - contact

made by
T&O Software